Alumech
Alumech


REALIZOWANE PROJEKTY


W dniu 21.01.2019 r. przedsiębiorstwo ALUMECH Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. ”Wdrożenie technologii produkcji kadłubów łodzi aluminiowych, opartej o proces niskoenergetycznego automatycznego spawania z adaptacyjnym sterowaniem zrobotyzowanego palnika typu MIG, celem udoskonalenia wyrobów w firmie Alumech” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne

Kwota dotacji : 3 169 650,00 zł

Okres realizacji projektu 01.04.2019 – 30.06.2020